?

Log in

Opruiming - Reshmi [entries|archive|friends|userinfo]
Reshmi

[ Tumblr | Melancholia Nostalgia ]
[ Info | over mij ]
[ Archief | archief ]

Opruiming [Oct. 10th, 2012|04:33 pm]
Reshmi
Ik heb mijn vriendenlijst even flink opgeschoond en heel veel (héél veel) mensen verwijderd. Met name mensen die al ruim twee jaar niets meer hadden gepost en waarvan ik ook niet verwacht dat ze dat nog gaan doen. Inactieven waarvan ik weet dat ze nog mee (willen) lezen heb ik laten staan. Ik heb in totaal maar liefst 30 mensen verwijderd dus voel je niet persoonlijk aangesproken. Als je alsnog graag mee wilt lezen hoor ik het wel.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: reshmi
2012-10-10 05:04 pm (UTC)
Maar jouw laatste post was ook nog niet zo lang geleden, vandaar :)
& Ik heb veerlez ook gelijk even toegevoegd
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: surrogaat
2012-10-10 05:06 pm (UTC)
haha maar echte dingen staan niet meer op deze account, maar welkom bij alle drama op ~veerlez ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sawna
2012-10-10 08:15 pm (UTC)
O haha. Ik voeg Veerlez ook toe, goed?
(Reply) (Parent) (Thread)