?

Log in

No account? Create an account
Reshmi [entries|archive|friends|userinfo]
Reshmi

[ Tumblr | Melancholia Nostalgia ]
[ Info | over mij ]
[ Archief | archief ]

Reshmi. [Sep. 4th, 2030|04:24 pm]
Reshmi
Grotendeels op slot.
Laat even een berichtje achter als je me wilt toevoegen :)

Voor de kunstliefhebbers: mijn blog
link54 gedachtes|Denk

Opruiming [Oct. 10th, 2012|04:33 pm]
Reshmi
Ik heb mijn vriendenlijst even flink opgeschoond en heel veel (héél veel) mensen verwijderd. Met name mensen die al ruim twee jaar niets meer hadden gepost en waarvan ik ook niet verwacht dat ze dat nog gaan doen. Inactieven waarvan ik weet dat ze nog mee (willen) lezen heb ik laten staan. Ik heb in totaal maar liefst 30 mensen verwijderd dus voel je niet persoonlijk aangesproken. Als je alsnog graag mee wilt lezen hoor ik het wel.
link7 gedachtes|Denk

(no subject) [Oct. 2nd, 2010|03:01 pm]
Reshmi
link4 gedachtes|Denk

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]