?

Log in

No account? Create an account
Opruiming - Reshmi [entries|archive|friends|userinfo]
Reshmi

[ Tumblr | Melancholia Nostalgia ]
[ Info | over mij ]
[ Archief | archief ]

Opruiming [Oct. 10th, 2012|04:33 pm]
Reshmi
Ik heb mijn vriendenlijst even flink opgeschoond en heel veel (héél veel) mensen verwijderd. Met name mensen die al ruim twee jaar niets meer hadden gepost en waarvan ik ook niet verwacht dat ze dat nog gaan doen. Inactieven waarvan ik weet dat ze nog mee (willen) lezen heb ik laten staan. Ik heb in totaal maar liefst 30 mensen verwijderd dus voel je niet persoonlijk aangesproken. Als je alsnog graag mee wilt lezen hoor ik het wel.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: sawna
2012-10-10 04:15 pm (UTC)
:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: reshmi
2012-10-10 05:05 pm (UTC)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)